Biz Kimiz?

Birlik olup çalışarak mesleğimizin hak ettiği saygı ve önemi kazanması için siyasi, dini ve etnik hiçbir oluşuma bağlı olmadan gücünü sadece meslektaşlarından alarak mücadele eden mühendisleriz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı; meslektaşın mesleki ve teknik gelişimini destekleyen, ülkemizin bilişim politikalarına yön veren, ulusal ve uluslararası saygınlığı olan örnek bir meslek odası haline getirmek

Bilgisayar Mühendislerini herhangi bir ayrım gözetmeksizin bir araya getirerek, mesleğin saygınlığını ve itibarını, meslektaşların hak ve yetkilerini korumak, standartlarını yükseltmek, bilişim teknolojileri alanında ülke ve millet çıkarlarına uygun politikalar üretmek, yapılan çalışmalara katkı sunmak amaçlarıyla BMO yönetiminde yetki ve söz sahibi olmak

Bütünleştirici ve birlikte olmayı önceleyen , ayrıştırmayı ve ötekileştirmeyi bertaraf eden bir anlayışa sahiptir.

Hiçbir koşulda hakaret etmeyen , iftira atmayan , yalana tevessül etmeyen anlayıştaki meslek mensuplarının bir araya geldiği bir gruptur.

"Hedefe ulaşmak için her yol mubahtır." anlayışını reddeden , seçimleri ahlaki ölçüler içerisinde ve etik kurallar çerçevesinde yürüten bir çalışmanın içerisindedir.

Temsilcilerimiz

BMO Birliğe Çağrı Grubu Temsilcilikleri

Mücahit AKPINAR

ANKARA
Sağlık Bakanlığı

Cemal AKBABA

İSTANBUL
Netix Bilişim

Ahmet NALBAND

İZMİR

Ersan YAZAN

ADIYAMAN
Adıyaman Üniversitesi

Veysi AYATA

BİNGÖL
Bingöl Su Kanalizasyon İdaresi

Nuri SEZER

BOLU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bilal TAŞ

BURSA
NaN Clouds

Furkan İÇÖZ

DİYARBAKIR

Sırrı BALLİ

ERZURUM
Erzurum Su Kanalizasyon İdaresi

Seçkin KAYA

HATAY
Mustafa Kemal Üniversitesi

Ahmet Ali SÜZEN

ISPARTA
Isparta Uygulamalı Bilimler Ü.

Mehmet İLBAŞ

MERSİN
Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü

Yasin DOĞAN

KASTAMONU
Kastamonu Üniversitesi

Tarık YÜCE

KAYSERİ
Düzey Yazılım

Musa ÜNSAL

KIRŞEHİR
Kırşehir Bil Koleji

Musa ARABACI

KONYA
Opak Yazılım

Şahiner GÜLER

MUŞ
Muş Alparslan Üniversitesi

Mustafa ÇAY

NİĞDE
Niğde PTT Müdürlüğü

Talha DAĞ

SAMSUN
Samsun spor İl Müdürlüğü

Vedat BÜLBÜL

SİİRT
Siirt Sağlık Müdürlüğü

Emre KALEM

SİVAS
Sivas Belediyesi

Yasin BADUR

ŞANLIURFA
Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü

Mesud TEKBAŞ

YOZGAT

Ahmet DEVELİ

BAYBURT
Bayburt Üniversitesi

Hanife MURAT

BARTIN
Bartın Üniversitesi

Hacı Bayram YILDIZ

KARABÜK
Karabük Sağlık Müdürlüğü

Yasin TÜRKYILMAZ

DÜZCE
Düzce Üniversitesi

Projelerimiz

Birlik olup gerçekleştirebileceğimiz 32 adet proje.

 • BÜTÜN PROJELER
 • MESLEKTAŞIMIZ İÇİN
 • ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN
 • ÜLKEMİZ İÇİN

Meslek Kanunu

 • Meslektaşlarımızın imza, hak ve yetki kazanımı için gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

10.000 Meslektaş

 • Birlikten kuvvet doğar düşüncesinden hareketle üye sayımızı en az 10.000'e çıkarmak.

Etkin Hukuksal Destek

 • Hukuksal sorunlarda üyelerimize ücretsiz danışmanlık ve avukatlık hizmetinin daha yaygın hale getirilmesini sağlamak.

Çevrimiçi Üyelik

 • Oda üyeliklerinin e-devlet üzerinden herhangi bir belgeye gerek kalmadan yapılabilmesini sağlayacak altyapıyı oluşturmak.

Üyelerimize Özel Fırsatlar

 • Akaryakıt, telekom, sağlık, gıda, giyim gibi sektörlerde hizmet veren şirketlerle üyelerimiz için özel indirim anlaşmaları yapmak.

Fazla Mesai Ücretleri

 • Kamuda ve Özel sektörde Bilişim çalışanlarının fazla mesai (gece, bayram, haftasonu) ücretleri ile ilgili yasal düzenleme yapılarak hak kayıplarının önüne geçilmesini sağlamak.

Asgari Fiyat Tarifesi

 • Bilirkişilik, sızma testi, danışmanlık ile adam/gün kiralama hizmetleri noktasında asgari tutarları belirleyerek, meslektaşlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını ve haksız rekabetin önüne geçilmesini sağlamak.

Asgari Ücret Protokolü

 • 2017 yılında SGK tarafından feshedilen Asgari Ücret Protokolü’nün yeniden imzalanması için girişimlerde bulunmak.

Bilişim Teknolojileri Uzmanlığı

 • Kamuda programcı , çözümleyici , mühendis gibi çeşitli unvanlar altında görev yapan bilişim personelinin Bilişim Teknolojileri Uzmanlığı kadrosu altında istihdam edilmelerini sağlamak.

Bilişim Personelinin Özlük Hakları

 • 375 KHK ve 657 4/b lilerin izin, tazminat, rapor gibi sorunların çözülmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

Bilişim Tazminatı

 • Meslek hastalıkları ve radyasyona maruz kalma gibi etkenlerden dolayı ciddi sağlık sorunları yaşama riski bulunan meslek mensuplarımız için Bilişim Tazminatı almalarını sağlamak.

Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi

 • Kamu ve özel sektörde çalışan Bilgisayar Mühendislerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve dünya standartlarına yükseltilmesi için çalışmalar yapmak.

Yetkin İşyeri Temsilcilikleri

 • İşyeri temsilciliklerinin daha faal hale getirilmesi, yetkilerinin artırılmasını sağlayarak üye - oda dayanışmasını artırmak.

Mesleki ve Teknik Gelişim Eğitimleri

 • Üyelerin niteliklerinin geliştirilmesine yönelik mesleki ve teknik eğitim ve seminerler gerçekleştirmek

Yeni Yol Arkadaşları

 • Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği gibi bölümlerin BMO’ya üye olacak bölümlere eklenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

İş ve Yetenek Arama Platformu

 • İş arayan üyelerimizi iş imkanlarıyla, işverenleri yeteneklerle buluşturan platformu oluşturup üyelerimizin istihdam sorunlarına çözüm üretmek.

Kadın Mühendisler

 • Bilişimde kadın istihdamı üzerine çalışmalar yapmak, mevzuat oluşturmak ve takip ederek farkındalık oluşturmayı sağlamak.

BMO Mobil Uygulaması

 • BMO mobil uygulamasının hazırlanarak, oda hizmetlerini üyelere mobil ortamda ulaştırmak, üyeler ile interaktif bir etkileşim kurulmasını sağlamak.

Tercih Danışmanlığı

 • Bilgisayar mühendisliği bölümleri tercihi yapacak öğrencilerimize danışmanlık hizmeti sağlamak

Mentor Desteği

 • Teknofest, teknogirişim, hackathon vb. yarışma ve programlar için üyelerimizle öğrenciler arasında mentor-mentee eşleştirmesi yaparak girişimci öğrencilerin desteklenmesini sağlamak.

Staj Destek Programı

 • Öğrencilerimizin verimli bir staj dönemi geçirmelerini sağlamak için kamu ve özel sektörle işbirliği oluşturmak.

Proje Yarışmaları

 • Öğrencilerimizin mesleki açıdan kendilerini daha iyi geliştirebilecekleri yarışmalar organize etmek, mevcut yarışmalara destek vermek.

İşbaşı Programı

 • Bilişim alanında üniversite sektör işbirliği için projeler hazırlanıp, öğrencilerin yarı zamanlı sektörde çalışmaları için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Mesleki Gelişim Sohbetleri

 • Üniversitelere yönelik sosyal etkinliklerin planlanması , öğrenci toplulukları ile işbirliği yapılarak mesleki ve teknik konularda etkinlikler yapılmasını sağlamak.

Ulusal Bilişim Politikaları

 • Ülkenin bilişim politikalarının geliştirilmesi konusunda katkı sunmak, çalışmaları koordine etmek ve her yıl Türkiye Bilişim Raporu hazırlayarak kamuoyu ile paylaşmak

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

 • Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Teknoloji Bağımlılığı konusunda çocuklar, gençler ve ailelerin bilinçlendirilmesi, ortaöğretim ve üniversitelerde eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak.

Tekno parkların İyileştirilmesi

 • Teknopark yasasının çalışanların işyerine gelme zorunluluğu gibi aksayan yönleri konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak bu tür zorunlulukların kaldırılmasını sağlamak.

Kamu Bilişim Yatırımları

 • Kamu Bilişim yatırımlarının artırılarak Kamu kurumlarında dijital dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması yönünde ilgili birimlerle çalışmalar yapmak.

Kongre ve Sempoz yumlar

 • Meslektaşlarımızın sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu çalıştaylar , sempozyumlar ve bilimsel toplantıların düzenlenmesini sağlamak

Siber Güvenlik Eylem Planı

 • Siber Güvenlik ile ilgili yeni kanun , yönetmelik , eylem planı gibi mevzuat çalışmalarında doğrudan BMO nun da muhatab alınmasını sağlamak

Yazılım Bağımsızlığı ve İhracatı

 • Yerli yazılımların teşvik edilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilerek ülkemizin 2023 hedefi olan 500 Milyar Dolarlık ihracat hedefine ulaşmasına katkı sunmak.

BM Dergi

 • BM Dergi’nin akademik ve bilimsel yayınlarla da desteklenerek ülkenin bilişim politikalarını yönlendiren bir dergi haline getirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak.

Sıkça Sorulan Sorular

Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) 24 Mart 2012 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 43. Olağan Genel Kurulu ve 2 Haziran 2012 tarihinde TMMOB 42. Olağan Genel Kurulunda alınan kararla kurulmuştur. 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuş olan BMO, 1982 Anayasasının 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetkili mühendis, yüksek mühendis, yüksek mimar, mimarları ve şehir plancılarını örgütünde toplayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) içinde yer alan ve tüzel kişiliğe sahip olan 24 odadan biridir.

Sahip olduğumuz diplomanın, verdiğimiz emeğin, yaptığımız işlerin ve karşılaştığımız sorunların kamu nezdinde temsiline yetkili kanuni anayasal tek meslek kurumumuz olduğu için ve bu konularda ülke nezdinde varlığımızı gösterebilmek için odamıza üye olmalıyız.

Birliğe çağrı, bilgisayar mühendisleri ve BMO nun temsil ettiği diğer bölüm mezunu meslektaşlarının özlük ve mesleki haklarını savunmak, meslek mensuplarının ülke çapında etkin bir şekilde temsilini sağlamak amacıyla Bilgisayar Mühendisleri Odası yönetimine talip olmuş bir meslektaş grubudur.

Birliğe çağrı grubu, herhangi bir siyasi, dini veya etnik bir gruba bağlı kalmaksızın, ülkedeki bütün meslektaşlarını temsil etmeyi amaç edinmiş meslek mensuplarından oluşmaktadır.

Birliğe çağrının amacı; meslek mensuplarının mesleki temsilini en iyi şekilde sağlamayı, ülkenin bilişim alanındaki kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunmayı ve bilgisayar mühendisliği mesleğini hak ettiği değere ulaştırmayı amaçlar.

Odaya üyelik için aşağıdaki belgeler oda birimlerine teslim edilmelidir.
1-Islak imzalı üyelik kayıt formu Üye Kayıt Formu İndir (pdf)
2-E-devletten alınacak mezuniyet belgesi
3-Kimlik fotokopisi
4-Bir adet vesikalık fotoğraf
5-Üyeliğe kayıt bedeli 45 tl ve üyelik aidatı 15 tl
6-Bulunduğunuz ilde BMO temsilciliği yoksa Elektirik Mühendisleri Odasına evrakları götürüp üyeliğinizi yaptırabilirsiniz.

Hayır. Bilgisayar Mühendisleri odasına üye olurken, üyeliğe kayıt bedeli olarak 45 tl ve bir aylık üyelik aidatı olarak 15 tl olmak üzere toplamda 60 tl vererek üye olunabilmektedir. Geçmişe yönelik bir ödeme yapılması gibi bir durum söz konusu değildir.

Meslektaşlarımız , öğrencilerimiz ve ülkemiz başlıkları altında toplam 32 adet projemiz bulunmaktadır.

Sosyal medyadan bizi takip ederek ve arkadaşlarınıza BMO Birliğe Çağrı Grubundan bahsederek destek olabilirsiniz. "Bu ekibin bir parçası olmak istiyorum." diyorsanız bizimle iletişime geçebilisiniz.

Delege seçimleri 2022 Şubat ayında yapılacaktır. Tarih kesinleştiğinde ayrıca duyuru yapılacaktır.

about

Destekleyen STK'lar

Mimar Mühendisler Grubu
Mimar Sinan Mühendisler Birliği
TEKDER
MÜSİAD
Orman Mühendisleri Odası
Bilgi Teknolojileri Derneği
Yeryüzü Mühendisleri
Bilişim Grubu
Girişimci İşadamları Vakfı
Bilişim İnovasyon Derneği
Mimar Mühendisler Cemiyeti
Teknikhane
Kamu Siber Güvenlik Derneği
Kamu Siber Savunma Derneği
Kamu Bilişim Çalışanları Derneği
Bilgisayar Mühendisleri Derneği
Gönüllerde Birlik Vakfı
Önder İmam Hatipler Derneği
Dijital Biz Dergisi
Global Bilişim Derneği
Mekatronik Mühendisleri Derneği
MEBİVA ODTÜ Mezunları Derneği
Orta Doğu Teknik Üniversiteliler Derneği
Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği
TÜRKAV

Destekleyen Kuruluşlar

Asya Trafik Sinyalizasyon A.Ş.
Düzey Yazılım
Kalemzen Yazılım Mühendislik
Netix Bilişim Teknolojileri
Odak Arge Merkezi
Opak Yazılım

Destekleyenler

Birliğe Çağrı Grubu

Abdulkadir İLYAS
BTK

Adem Ali YILMAZ
TİGA

Adem BÜYÜKÖZER
Tescon Bilişim

A. Çağlar DEMİRTAŞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ahmet NALBAND
Özel Sektör

Ahmet SÖZER
YTB

Ahmet Yıldırım ERDOĞAN
Türksat

Alen İBRİC
Bilkent Üniversitesi

Ali Rıza EKİCİ
Ulaştırma Bakanlığı

Alper KIRAÇCI
Turkcell

Arda ÖDEMİŞ
Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Prof.Dr.A. Bedri ÖZER
Fırat Üniversitesi

Beyzanur TOPRAK
Ekspotürk

Bilal KOBANOĞLU
Koban Teknolojileri

Buğra YILMAZ
Tarnet

Cemal AKTEKİN
Tarım Bakanlığı

Çağlayan GERÇEK
MSB

Çağrı KAYA
SGK

Eda DEMİR
SGK

Emre ALİÇ
KAİD

Erdem BAYRAK
BTK

Erkan AKIN
Aselsan

Erkan DİLAVEROĞLU
Tarım Kredi Kooperatifleri MB

Fatih KUBAŞIK
Jandarma Genel Komutanlığı

Fatih Mehmet ARSLAN
Aselsan

Ferhat BAĞIŞ
Dışişleri Bakanlığı

Halil ARSLAN
Keçiören Belediyesi

Harun REŞİT
Orman Genel Müdürlüğü

İbrahim H. BABAGİRAY
PTT

İlhami TEYMUR
İvme Grup Bilgi Teknolojileri A.Ş

İsmail Cem YALNIZ
İCY Teknoloji

İzzet SEZGİN
SGK

Koray YILMAZ
Epsilon Grup

Kübra ÖZTEKİN
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Lokman ORUÇOĞLU
Serim Yazılım Teknolojileri

Mehmet Akif ÇELİK
Asya Trafik A.Ş

Mehmet Ali SAVAŞ
İETT

M. Taha ZORAY
Adalet Bakanlığı

Mustafa Atilla IŞIK
Sağlık Bakanlığı

Mücahit AKPINAR
Sağlık Bakanlığı

Nuri SEZER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Osman BAYDUR
SGK

Sadettin POLAT
Adalet Bakanlığı

Salih SOYLU
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Samet KENAN
Infinidium Teknoloji

Seçkin KAYA
Mustafa Kemal Üniversitesi

Selde Övgüm DEĞİRMENCİ
Teknoser

Serdar DEMİR
SGK

Sırrı BALLİ
Erzurum Su Kanalizsyon İdaresi

Tarık YÜCE
Düzey Yazılım

Turgay YILMAZ
Rekabet Kurumu

Vedat BÜLBÜL
Siirt İl Sağlık Müdürlüğü

Veysel Karani ECE
İŞKUR

Yasin BADUR
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Yasin TÜRKYILMAZ
Düzce Üniversitesi

Dr. Yenal ARSLAN
ÇSGB

Yunus Emre IŞIK
Türkiye Petrolleri A.Ş

Yusuf NACİR
Hazine ve Maliye Bakanlığı